Guest

ПОДДРЪЖКА НА БАСЕЙН И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА

Подрръжката на басейна осигурява неговите приятен външен вид без досадните зеленясвания, с прозрачност на водата и безвреден химичен състав.
Накратко, тя предствлява съвкупност от дейности по физическо почистване на басейна, третиране с препарати в зависимост от необходимостта, както и почистване на филтриращата система.
Местоположението на басейна, неговата облицовка (керамика или фолио), климатичните условия, препаратите и интензитета на ползване са основните фактори, които определят необходимостта и вида поддръжка.
Обикновено 1 или 2 пъти в седмицата е абсулютно достатъчно за басейни от частен характер. Това обаче съвсем не важи за обществените басейни, където се налага тя да бъде и няколко пъти дневно.
Важно е да бъде съобразено и начина на подгряване на басейна, тъй като с отоплителна система температурата се поддържа по-висока и изпаренията на дезинфектанта в нея са по-големи.
Наличието на растителност около басейна също е фактор за допълнително замърсяване на водата.
За изготвянето на подходящата оферта за поддръжка е необходимо посещение и оглед.
Заявка за това може да направите в контактната форма, без изискване за регистрация.
Все още няма коментари.